Monday, 15 October 2012

Islam Mengajarkan Supaya Kaya Bukan Miskin

Sekilas saya dengar video ceramah dari Syaikh Ahmad kuftaru rahimahullah yang saya dengar sebelum shalat jum'at dimulai, saya dapat beberapa point penting :

1. Dalam Al-Quran seringkali ayat yang menceritakan sholat kemudian diikuti dengan zakat, yang menunjukan adanya hubungan.

2. Sholat adalah hubungan kita dengan Allah, dan zakat hubungan kepada sesama dan keduanya adalah rukun islam yang wajib dilaksanakan dan merupakan pasak, tanpanya b
angunan Islam akan roboh dan tidak sempurna.

3. Dalam surah Almu'minun Allah berfirman dalam mensifati orang-orasang mukmin diantaranya 'walizzakaati faa'iluun' dan mereka adalah orang-orang yang melaksanakan zakat. Lihatlah ciri orang mukmin adalah mereka yg melaksanakan zakat bukan (walizzakaati aagitsuun) mereka yang membutuhkan zakat.

4. Ini menunjukan bahwa islam tidak mengajarkan kemiskinan, namun jadilah orang-orang kaya, namun kayalah dan dermawanlah juga kasihanilah sesama.

5. Berusahalah dan bekerjalah, rezeki bukan hanya ditunggu namun juga dijemput, bahkan para Nabipun adalah para usahawan dan entrepeneur, nabi kita Muhammad saw dulu adalah pedagang juga pengembala, Nabi Daud as. Adalah pengrajin besi, Nabi Idris adalah seorang penjahit, dan sebagainya.
Artikel Terkait

Comments
0 Comments

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...