Saturday, 29 May 2010

Tiga Sungai Penghapus Dosa

“ Allah SWT telah membuat tiga sungai untuk membersihkan tubuh orang-orang berdosa. Jika ketiga sungai itu belum cukup maka Allah akan membersihkannya di sungai jahannam. Ketiga sungai itu adalah; pertama, sungai taubatan nasuha; yaitu melepaskan segala perbuatan dosa dan berjanji tidak akan mengulnginya lagi. Kedua, sungai hasanaat; yaitu kebaikan-kebaikan yang akan mengubur semua bentuk keburukan. Dan ketiga, sungai mushibah ‘adziimah; yaitu bencana atau ujian yang besar yang akan melebur setiap dosa. Apabila Allah menghendakikebaikan kepada seorang hamba-Nya Ia akan memasukannya kedalam salah satu sungai tersebut sehingga ia akan dating kepada-Nya di harikiamat dengan tubuh yang suci dan bersih dan tidak perlu dimandikan di sungai yang ke empat (sungai jahannam) (Ibnulqoyyim Aljauziyah)..

Artikel Terkait

Comments
0 Comments

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...